Ochrana osobních dat

Tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů stanovují způsoby ochrany osobních údajů Uživatelů, využívajících služby internetu VestaEco, umístěného na elektronické adrese www.vestaeco.cz, nazývaného dále jen "Stránky".

Nesouhlas s přijetím těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů je ekvivalentní k nemožnosti využívání Stránek.

Správcem osobních údajů na Stránkách je:
VestaEco Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, PL
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
nazvaná dále „Správcem”.

Rozsah sběru dat

Správce shromažďuje údaje Uživatele, zejména údaje týkající se ceny a konfigurace produktů.

UUživatel je povinen podat údaje umožňující kontakt s Uživatelem a to zejména: jméno a příjmení, e-mailová adresa elektronické pošty

Cíl sběru údajů

Veškeré údaje poskytnuté Vámi budou zpracovány Správcem za účelem zasílání obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu.

V závislosti na udělení souhlasu Uživatelem, mohou být osobní údaje a zejména e­mailová adresa a číslo mobilního telefonu, použity pro přenos Správce do zasílání volného informačního servisu, který obsahuje obchodní informace ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (DZ. U. z roku 2002. č 144, poz. 104).

Správce, v souladu s ustanovením. 23 odst. 1 bod. 5 zákona ze dne 29. srpna 1997 na ochranu osobních údajů (tj Dz. U. 2002, č 101, bod 926), v němž neporušuje ustanovení tohoto zákona, je oprávněn ke zpracování osobních údajů Uživatelů pro účely přímého marketingu svých služeb a nároky vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.

Právo k přístupu

Uživatel má možnost se rozhodnout, do jaké míry budou používány jeho osobní údaje. Uživatel může podat prohlášení o záměru odvolání a souhlasu dostávat newsletter.

Uživatel má právo měnit, aktualizovat, opravovat osobní údaje, dočasné nebo trvalé zastavení jejich zpracování nebo odstranění v případě, že jsou neúplné, zastaralé, nepravdivé či shromážděné v rozporu se zákonem, nebo již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a má právo na námitku, v případech uvedených v čl. 23 odst. 1 bod. 5 zákona o ochraně osobních údajů, pokud Správce hodlá zpracovat údaje Uživatele pro marketingové účely, nebo převést na jiného Správce údajů.
Jakékoli změny s ohledem na osobní údaje Uživatelů lze provést zasláním správného prohlášení o záměru na adresu Prodávajícího. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout odstranění uživatelských dat, je­li jejich uchování nezbytné pro realizaci pohledávek, nebo v případě potřeby příslušným zákonem. Předkládání údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro provádění dohody o prodej mezi Uživatelem a prodávajícím.

Cookies

Internetové stránky využívají malé soubory označované jako Cookie. Jsou uloženy na serveru v počítači návštěvníka na webových stránkách. Cookie typicky obsahuje jméno domény, z níž pochází, její "dobu platnosti" a individuální náhodné číslo, které identifikuje soubor. Informace získané v tomto typu souboru pomohou přizpůsobit stránky dané lokality individuálním preferencím a skutečným potřebám Uživatelů. To také umožňuje rozvoj obecně statistických údajů o využívání prohlížeče. V souladu s ustanoveními zákona ze dne 16. července 2004. telekomunikační zákon (Dz. U. č 171, položka. 1800, v platném znění. d). má Uživatel právo rozhodovat o přístupu k souborům cookies v počítači prostřednictvím svého předchozího nastavení v okně prohlížeče. Pokud Uživatel použije tuto možnost navigace na webu, bude to v zásadě možné a může vést k omezení výkonu určitých funkcí.

IP adresa

Provozovatel si vyhrazuje právo vybírat IP adresy návštěvníků našich webových stránek, které mohou být užitečné při diagnostikování technických problémů se serverem, což vytváří statistické analýzy (např. stanovení, které oblasti bereme na vědomí, počet návštěv). Kromě toho, mohou být užitečné při správě a zlepšení stránek.

Cookies daších subjektů

Provozovatel si vyhrazuje právo využívat služeb třetích stran v rozvoji statistik o využívání služby. Ujišťujeme Vás, že v tomto případě tyto subjekty nebudou mít žádné informace, identifikující Uživatele. V reklamách zveřejněných na webových stránkách mohou být použity pro soubory cookie třetích stran, s cílem umožnit analýzu účinnosti kampaně. Tyto zásady ochrany soukromí neupravují pravidla pro využití mechanismu cookies třetích stran

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Správce prohlašuje, že zpracovává osobní údaje Uživatelů v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997. Na ochranu osobních údajů, a zde platí technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných dat odpovídajících na rizika a kategorie chráněných údajů a zejména chránit osobní data Uživatele před sdílením a jejich neoprávněným vyzrazením, ztrátě nebo poškozením.

Vyloučení odpovědnosti

Tyto zásady ochrany soukromí se nevztahují na informace týkající se zboží nebo služeb jiných subjektů, než Správce, které byly zveřejněny v reklamě na internetových stránkách, představeny na základě vzájemnosti nebo nebyli určeny pro dosažení obchodního dopadu. Správce není zodpovědný za jednání nebo opomenutí Uživatelů, s výsledkem, že procesy Správce vzhledem k jejich osobním údajům vznikly způsobem popsaným v těchto Zásadách ochrany soukromí.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit, zrušit nebo modifikovat funkce nebo služby, stejně jako ukončit převod práv na webových stránkách a přijmout veškeré právní kroky povolené platným zákonem. Aby se předešlo pochybnostem, Uživatel nemá nárok na jakékoli nároky v souvislosti se Správcem. Jakékoli další dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů by měly být adresovány Správci.

Změna Ochrany osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět změny v Zásadách ochrany osobních údajů. Datum uvedené níže je datum Ochranou osobních údajů v nejnovější verzi. Datum: 07.03.2024