Využití

IZOLACE STĚN:

Izolace vnějších stěn zlepšuje tepelnou izolaci -­ tedy snižuje součinitel prostupu tepla a snížení tepelných ztrát vnějších stěn zvyšuje tepelný komfort a snižuje náklady na vytápění budovy. Zateplení vnějších stěn se týká jak nových budov, u kterých tvoří podstatnou část projektu, tak i mnoha již existujících objektů.

Desky VestaEco nachází využití při projektování a výstavbě nových budov, ale také při modernizaci již existujících. Správný výběr vhodného produktu umožňuje využití při zateplování zděných budov i dřevostaveb.

Podívej se na produkty, které splňují potřeby
IZOLACE STŘECH:

Střecha představuje lehkou obvodovou konstrukci, která zajišťuje odpovídající mikroklima interiéru a má za úkol chránit před deštěm, nadměrnými tepelnými ztrátami, větrem, hlukem a dalšími vnějšími faktory.

Všechny tyto nároky splňují hydrofobizované, izolační výrobky VestaEco pro střechy. Patří sem především nadkrokevní systém VestaEco LDF UNI, jehož hlavním prvkem jsou tuhé střešní desky s vysokou hustotou. Díky nim se redukují tepelné ztráty na minimum (v důsledku snížení tepelných ztrát přes krokve) a tím i náklady na vytápění. Desky VestaEco můžeme také aplikovat zevnitř jako dodatečnou izolaci pod krokve. 

Podívej se na produkty, které splňují potřeby
IZOLACE PODLAH:

Speciální pozornost je třeba věnovat jak tepelné izolaci podlah položených přímo nad základovou deskou, tak těch nad sklepy nebo přejezdy. Správně navržená tepelná izolace zaručuje lepší komfort použití prostor. Podlaha je jedinou částí budovy, se kterou máme stálý a přímý kontakt.

Podlahy nad základovou deskou se po celé jejich ploše zateplují deskami VestaEco LDF. Izolační desky jsou pokládané na izolaci proti vlhkosti nebo na jiném hydroizolačním materiálu. Vrstva, která pokrývá izolační desky, např. beton nebo anhydrit, by měla být oddělena od svislých konstrukcí separační izolační páskou. Tuto podmínku je třeba splnit z akustických důvodů, aby stěny nepřenášely kročejový hluk z podlahy.

Podívej se na produkty, které splňují potřeby
PRŮMYSL:

Desky vysoké kvality LDF s jednolitým hladkým povrchem mají široké použití při výrobě nábytku, pro dokončení interiéru, nástěnných desek a dalších truhlářských pracích v místnostech. Při použití jako výplň vnitřních dveřních křídel velmi dobře upravují jejich akustické vlastnosti. Výborně slouží jako podklad pro dýhy a lamináty.

Během zpracování mohou být desky snadno řezané, vrtané, frézované a tvarované tak, aby vytvořily dokonalý finální výrobek.

Podívej se na produkty, které splňují potřeby